Referanser

Kvalitetssikring CBTC signalanlegg

Rytec har vært ansvarlig for teknisk evaluering av de ulike konseptene.

ERTMS ombordutstyr

Rytec har bistått ved anskaffelsen, installasjon, testing, sertifisering, godkjenning og overlevering.

Fornebubanen

Rytec har bistått med blant annet koordinering og utarbeidelse av tunnelhåndbok.

Holmenkollbanen

Rytec var engasjert i oppfølgingen av byggearbeidet og hadde ansvar for godkjenningsprosessen av MX3000.

LKAB

Rytec har levert forskjellige tjenester, som utarbeidelser, oppfølging, rådgivning og implementering.

Lokførertjenester

Rytec har levert tjenester som framføring av tog, opplæring og instruksjon.

Tunnel rehabilitering

Rytec var ansvarlig for prosjektledelsen og byggeledelsen.

Maximo vedlikeholdsstyring

Rytec har hatt ansvar for implementering av programmet og opplæring av personell.

SL 95 oppgradering

Rytec leverte prosjektledelsen som koordinerte arbeidet.

Traxx AC3

Rytec har blant annet utarbeidet søknad og verifisert test- og prøvekjøringer.